Nagpasa ng resolusyon ang SB Midsayap na nagpapahayag ng suporta sa implementasyon dito sa bayan ng proyektong “Building Capacities and Mainstreaming Peace Building and Community Security Management Approcahes in Selected Conflict-Affected/Conflict Vulnerable Areas in the Philippines”.

Ang nabanggit na proyekto at suportado ng Spanish Agency for International Development Cooperation na ipinapatupad ng Ateneo Initiative for Southeast Asian Studies (AISEAS), School of Social Sciences ng Ateneo de Manila University (ADMU).

Layunin ng proyekto na palakasin ang peacebuilding interventions sa mga komunidad at pagbuo ng Community Security Management mechanisms.

Napiling benepisyaryo para sa nabanggit na peacebuiding project ay ang Barangay Upper Labas.

Umaasa naman ang LGU Midsayap na sa pamamagitan ng proyektong ito ay mas mapapapanatili ang kapayaapan sa bahaging ito ng Mindanao.